Skip to main content

Manchesterin Suomi-koulu | The Finnish School in Manchester

Ystävällinen suomalainen yhteisö Manchesterissa

Olemme vuonna 1977 perustettu Suomi-koulu, joka kokoontuu Salessa, Manchesterissa kaksi kertaa kuussa. Tarjoamme suomenkielen opetusta kaiken ikäisille sekä tuemme Suomen kulttuurin ja tapojen tuntemista.

Opetuksen lisäksi pidämme suomalaista kahvilaa, kauppaa ja kirjastoa koulun yhteydessä. Toivotamme kaikki tervetulleeksi Manchesterin Suomi-kouluun.
A friendly Finnish community in Manchester

Established in 1977, we are a Finnish School that meets twice a month in Sale, Manchester. We offer Finnish language classes for all ages and increase our students' familiarity with Finnish culture and traditions.

In addition to teaching, we also run a Finnish cafe, shop and library at the school. Whether you're Finnish, part-Finnish, in a relationship with a Finn or simply interested in the language and culture, we look forward to seeing you at our next session.